O nás

O NÁS

Historie společnosti PARNASA v.o.s.

 • PARNASA v.o.s. je ryze rodinná firma
 • Společnost byla založena v říjnu 2004
 • Po celých 19 let své existence je společnost stále řízená Davidem Chodem, MBA jako statutárním orgánem
 • V roce 2020 došlo k přesídlení společnosti do Technologického centra v Hradci Králové

Naše poslání

Posláním společnosti je být specialistou v metrologii pro denní i umělé osvětlení a svou kontrolní činností a edukací se podílet na vytváření zdravého školního i pracovního prostředí z hlediska zraku. Druhým dlouhodobým posláním je osvětou i radou přispívat ke kvalitně navrženému veřejnému osvětlení přechodů pro chodce a pozemních komunikací, a jeho pomocí tak snížit počet dopravních nehod a střetů s chodci za snížené viditelnosti.

Personálie

David Chod, MBA

 • jednatel a hlavní metrolog společnosti
 • certifikovaný metrolog pro měření umělého a denního osvětlení, měření jasů v pracovním a mimopracovním prostředí
 • předseda profesní Komory metrologů pro osvětlení z.s.
 • místopředseda České společnosti pro osvětlování – pobočka Praha 
 • člen předsednictva Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Bc. Diana Chod

 • Certifikovaný metrolog pro umělé a denní osvětlení
 • Výpočty zastínění, proslunění a denního osvětlení
 • Spolupráce s akademickou obcí v oboru
 • Řádný člen  Komory metrologů pro osvětlení z.s.
 • Řádný člen České společnosti pro osvětlování – pobočka Praha 
 • Řádný člen Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Přístrojové vybavení

 • Luxmetr PRC Krochmann, s laboratorní třídou přesnosti – jedná se o stanovené měřidlo dle ČMI. 
 • Spektrometr pro analýzu barevného spektra, Ra a náhradní teploty chromatičnosti Mavospec Base 
 • Jasová kamera LumiDips s možností měření nejen VO a přechodů, ale i oslnění na pozemní komunikaci a vnitřním pracovišti

Publikační a přednášková činnost

 • Světlo v praxi, 2018
 • Mezinárodní konference, RWE – Essen 2019
 • Přednáška na Německé ambasádě při oslavách sjednocení Německa 2019
 • Časopis stavitel, publikace v letech 2021-2022
 • Odborný sborník České společnosti pro osvětlování 2022
 • Technika Osvětlování XXIX Dny Josefa Lindy, 2022
 • Setkání koordinátorů BESIP, 2022
 • Konference SRVO v Brně, 2023
 • Kurz osvětlovací techniky XXXVII – 2023
 • Technika Osvětlování XXX Dny Josefa Lindy, 2024

KONTAKT

Vaše starosti na naši hlavu:

Datová schránka: nj8seu4

PARNASA v.o.s.
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

IČO: 26379457 DIČ: CZ26379457