SLUŽBY

Měření umělého, sdruženého a nouzového osvětlení

Měření osvětlenosti a vystavení protokolu do 3 dnů

Kolaudujete? Potřebujete dodat stavebnímu úřadu protokol o měření osvětlení? Tlačí Vás čas?

Provádíme certifikované měření umělého a sdruženého osvětlení. Výstupem je protokol o měření, který splňuje veškeré požadavky normy ČSN 36 0011-3 „Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů“ a je vyžadován Krajskou Hygienickou stanicí či stavebním úřadem jako jeden z podkladů pro rozhodnutí o kolaudaci objektu.

Kdo je náš typický zákazník?

  • Zadavatelé výběrového řízení , kteří si chtějí ověřit, zda jim dodavatel osvětlení dodal osvětlovací soustavu, která byla v zadání. Typicky se jedná o technické dozorování různých tendrů, výběrových řízení a akcí financovaných z Evropských fondů, kdy převzetí nevyhovující nebo nezměřené soustavy může vést až ke vrácení dotace.
  • Stavebníci, kteří chystají podklady pro stavební úřad či KHS pro kolaudaci.
  • Správci nemovitostí či facility firmy pro ověření souladu s normou ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2.
  • Měření nouzového osvětlení pro hasiče a kolaudaci.
parnasa_mereni_osvetlenosti

KONTAKT

Pošlete nám poptávku​

Datová schránka: nj8seu4

PARNASA v.o.s.
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

IČO: 26379457 DIČ: CZ26379457